รายการหน้าเว็บ(เมนูด้านบน)

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

ทรัพยากรด้านบุคลากร IT


ชื่อ นายศิริฤกษ์  คณาดี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับผิดชอบงาน 
- หัวหน้าหน่วยงาน
- งานบริหารจัดการ
- งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- งานพัฒนาสารสนเทศ
- งานฝึกอบรม
- งานพัฒนาระบบคุณภาพ
- ดูแล Blog : http://huataphan-im.blogspot.com/

รายละเอียด
..................................................................................................................................................


ชื่อ นายชัยพร  กาหาวงศ์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

รับผิดชอบงาน 
- งานบริหารจัดการทั่วไป
- งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- งานดูแลระบบเครือข่าย
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานพัฒนาระบบคุณภาพ
- ดูแล Blog : http://huataphan-im.blogspot.com/

รายละเอียด
..................................................................................................................................................


ชื่อ นายอภิสิทธิ์  ภิรมย์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

รับผิดชอบงาน 
- งานบริหารจัดการทั่วไป
- งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานพัฒนาระบบคุณภาพ
- ดูแล Blog : http://huataphan-im.blogspot.com/

รายละเอียด
..................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น